Wpisy dla tagu: konstytucja dla biznesu

Konstytucja Biznesu weszła w życie

W dniu 2 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: Ustawę z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; Ustawę z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; Ustawę z 6 marca […]