Wpisy dla tagu: Interpretacja ogólna Ministra Finansów

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

W dniu 22 maja 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której uznał, iż podatnik uzyskujący przychody uznawane za przychody z działalności wykonywanej osobiście może, dla celów PIT, zaliczyć te przychody do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, sygn. DD2/033/30/KBF/14/RD-47426. Wydanie interpretacji ma związek z wątpliwościami, które przejawiały się m. in. w niejednolitym orzecznictwie sądów […]