Wpisy dla tagu: doręczenie decyzji podatkowej

Doręczenie decyzji podatkowej – wybrane aspekty procesowe

Grudzień jest tradycyjnym miesiącem, w którym Poczta Polska doręcza  najwięcej decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzącego ze źródeł nieujawnionych.   Aby zobowiązanie to mogło jednak powstać, decyzja ustalająca wysokość takiego zobowiązania powinna być doręczona podatnikowi w ciągu  pięciu lat od końca roku kalendarzowego, licząc od końca roku, […]