Legislacyjna bieżączka – nadprodukcja prawa w Polsce

Jak wskazuje firma Grant Thorton “Od początku stycznia do końca czerwca 2023 r. ustanowiono w Polsce 805 aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), składających się z 19 576 stron maszynopisu. Oznacza to wzrost liczby stron o 35% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i o 134% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku.

Jeśli przyjąć założenie, że dynamika wzrostu produkcji prawa o 35% utrzyma się w II półroczu, to w całym 2023 roku przyjętych zostałoby 42,9 tys. stron maszynopisu przepisów, czyli najwięcej w historii. Byłoby to o 7,6 tys. stron więcej niż w rekordowym dotąd 2016 roku, kiedy liczba stron nowego prawa sięgnęła 35,3 tys. Byłoby to też niemal tyle samo, ile łącznie przyjęto nowego prawa przez całe lata 90.”

Organizacje przedsiębiorców od lat wskazują, iż w tej materii Państwo nie wypełnia swoich zadań należycie (por. raport Zespołu Ekspertów Centrum Monitoringu Legislacji Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej który pokazał sposób, w jaki stanowione jest w Polsce prawo. Raport “7 grzechów głównych stanowienia prawa w Polce”, który obejmuje okres od listopada 2019 r. do marca 2021 roku, gdzie przeanalizowano ponad 170 ustaw uchwalonych między listopadem 2019 r. a marcem 2021 r. Z tej grupy wybrano 76 aktów „o największym znaczeniu dla przedsiębiorców” i pokazano, w jaki sposób przy ich uchwalaniu łamano standardy pożądanej, dobrej legislacji. Powstałe w ten sposób przepisy są jednocześnie najbardziej szkodliwe dla przedsiębiorców.

Jakość stanowienia prawa w Polsce jest bardzo niska i jest to jedna z największych barier w rozwoju polskiej gospodarki.

Przedsiębiorca lub obywatel, który chciałby np. na bieżąco śledzić wszystkie zmiany w prawie, w 2022 roku musiałby każdego dnia roboczego na samo czytanie aktów prawnych poświęcić 2 godziny i 10 minut (!).

 

źródło: https://grantthornton.pl/publikacja/produkcja-prawa-idzie-na-rekord-wszechczasow/ 

źródło: https://barometrprawa.pl/

źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1145810,raport-prp-jakosc-prawa-w-polce-legislacja-eksperci-o-prawie.html

źródło: https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2021/10/7-grzechow-glownych-iv-internet.pdf

źródło: https://www.money.pl/gospodarka/prawo-w-2022-r-powstalo-w-polsce-32-tys-stron-nowego-prawa-samo-czytanie-zajeloby-2-godziny-dziennie-6879531576838976a.html