Skaraga na bezczynność organu

NSA w uchwałe z 22 czerwca 2020 roku w składzie siedmiu sędziów uznał, iż wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania poprzez wydanie decyzji ostatecznej stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu takiej skargi przez sąd administracyjny w zakresie rozstrzygnięcia podjętego na podstawie art. 149 par. 1 pkt. 3  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (sygn.akt II OPS 5/19).

Bezczynność trwa tak długo jak długo toczy się postępowanie i nie wydano decyzji – zaznaczył NSA. Dwóch sędziów – Zygmunt Zgierski i Wojciech Mazur złożyło zdania odrębne.