Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 7 maja 2020 r. wyrok w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics. Sprawa dotyczyła kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. To zagadnienie cały czas budzi istotne wątpliwości interpretacyjne szczególnie w Polsce.

TSUE odpowiedział na pytanie, czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, spółki zależnej na terytorium Polski, można wywieść istnienie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Chodziło także o problem, czy podmiot trzeci zobowiązany jest do analizy stosunków umownych pomiędzy spółką z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej a spółką zależną, w celu ustalenia, czy istnieje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez tę pierwszą spółkę?

TSUE wskazał, że o ile sam fakt posiadania spółki zależnej nie oznacza posiadania stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, to nie oznacza to, że spółka zależna nie może tworzyć takiego stałego miejsca prowadzenia działalności.

Wyrok ten ma bardzo istotne znaczenie dla wielu podmiotów świadczących usługi na rzecz spółek zagranicznych, w szczególności dla podmiotów działających w strukturach tzw. toll manufacturing czy świadczących usługi składowania, etykietowania, logistyki etc. na rzecz podmiotów zagranicznych (w tych obszarach organy podatkowe najczęściej dopatrywały się istnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej).

Czytaj więcej na Prawo.pl