Przewlekłość postępowania cywilnego – przykład z wokandy

Zgodnie z przepisami procedury cywilnej (art. 357 § 3 k.p.c.) sporządzenie uzasadnienia postanowienia powinno nastąpić w terminie tygodniowym.

Sąd Apelacyjny w Katowicach wskazał, że skoro w procedurze cywilnej sąd powinien sporządzić uzasadnienie postanowienia w terminie tygodniowym, to za niedopuszczalną przewlekłość postępowania uznać należy stan sporządzenia dwóch uzasadnień orzeczeń dopiero po 78 dniach, co skutkowało częściowym uwzględnieniem jednej ze skarg.

por. postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 3.10.2017 r., V S 26/17, LEX nr 2372266