O wydziedziczeniu…

Jeśli spadkodawca w testamencie wydziedzicza córkę z powodu niedopełnienia przez nią obowiązków rodzinnych, w sytuacji gdy sam przez wiele lat nie starał się nawiązać z nią więzi, to takie wydziedziczenie jest bezskuteczne – wskazał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 19.01.2017 r., sygn. akt VI ACa 1697/15.

Zgodnie z art. 1008 k.c. wydziedziczenie polega na pozbawieniu zstępnych, małżonka i rodziców zachowku. Jedną z przesłanek wydziedziczenia jest uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie skoro nieprawidłowe relacje rodzinne wynikały z postawy ojca powódki, a przesłanki usprawiedliwiające wydziedziczenie nie istniały w momencie sporządzania testamentu, to jest ono nieskuteczne.