Sukces pani Anny Kubis!

Uprzejmie informujemy, iż reprezentowana przez kancelarię Lege Artis pani Anna Kubis w dniu 26 listopada 2013 roku uzyskała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym bardzo korzystny wyrok, I GSK 1703/11. Otóż NSA uchylił niekorzystny dla niej wyrok WSA w Poznaniu oraz obie decyzje organów celnych i nakazał zwrot wszelkich poniesionych kosztów procesu. Mimo, iż wyrok zapadł niejednomyślnie, stanowi precedens w sporach sprzedawców oleju opałowego z organami celnymi o wykładnię pojęcie “odmierzacza paliw”. NSA uznał bowiem, że obowiązujące wówczas przepisy (chodzi o ustawę o podatku akcyzowym z 23 stycznia 2004 roku) były na tyle niejasne, że nie pozwalały podatnikom zorientować się, w jaki sposób mogą legalnie sprzedawać oleje opałowe. Sąd potwierdził, że w przypadkach takich niejasności prawnych urzędnicy nie powinni wydawać decyzji niekorzystnych dla podatników.

więcej w Pulsie Biznesu z 27 listopada 2013 roku: http://www.pb.pl/3443753,95951,sad-wzial-w-obrone-dystrybutora-oleju