Ważne. Czy Twój kontrahent to czynny podatnik VAT?

Na stronie Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp została uruchomiona usługa, dzięki której istnieje możliwość sprawdzenia statusu VAT kontrahentów.

Usługa jest skierowana przede wszystkim do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (m.in. wyrobów ze stali, surowców wtórnych, odpadów, paliw a od 1 lipca 2015 r. także m. in. telefonów komórkowych, tabletów, notebooków, konsoli do gier).

Pamiętajmy, iż argumentacja kupującego o braku świadomości uczestnictwa w transakcji o charakterze przestępczym ma, zgodnie z orzecznictwem TSUE, zasadnicze znaczenie dla prawa do odliczenia VAT naliczonego. Organy podatkowe – jeżeli należny VAT nie został zapłacony, a faktyczny sprzedawca „rozpływa się w powietrzu” – często dążą do wyrównania uszczuplonej należności budżetowej poprzez odmowę prawa do odliczenia naliczonego VAT po stronie nabywcy. Argumentacja jest następująca: budżet państwa nie może ponosić skutków ekonomicznych transakcji o charakterze oszustwa.

Wpisanie w stosowne pole identyfikatora podatkowego NIP pozwoli sprawdzić status podatnika VAT (możliwe wyniki: podatnik VAT czynny, podatnik VAT zwolniony, podmiot niezarejestrowany jako podatnik VAT).

W niedawnym orzeczeniu w sprawie C-18/13 MAKS PEN Trybunał stwierdził, że wykonanie usługi (nawet) przez inny podmiot niż ten, który widnieje na fakturze, a także brak koniecznych materiałów, personelu lub majątku po stronie wystawcy faktury nie jest sam w sobie warunkiem wystarczającym do odmowy odliczenia naliczonego VAT. Prawo do odliczenia może być wyłączone jedynie wtedy, gdy transakcja faktycznie była oszustwem, natomiast nabywcy wykazano, na podstawie obiektywnych dowodów, że wiedział lub powinien wiedzieć, że transakcja jest przeprowadzana w celu dokonania oszustwa.