Termin rozprawy przed TK w sprawie oleju opałowego

W dniu 6 grudnia 2016 roku o godzinie 9.00 odbędzie się rozprawa Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt SK 7/15 (połączona sygnatura pięciu spraw), zawieszonej tuż przed zamieszaniem w Trybunale w październiku 2015 roku.

Trybunał odpowie na zasadnicze pytania dotyczące konstrukcji oświadczeń i odpowiedzialności sprzedawców oleju opałowego w świetle licznych wzorców konstytucyjnych, w tym art 2, 31 ust 3 oraz 64 ust 1 – dotyczy to okresu 1.05.2004-28.02.2009 roku. Przepisy obowiązujące w 2003 rok Trybunał uznał już wcześniej za niekonstytucyjne (precyzyjnie: ich pewne rozumienie), sygn. akt SK 14/12.

Zgodnie z obowiązująca wówczas wykładnią organów podatkowych i sądów administracyjnych tylko kompletne pod względem formalnym oświadczenia uprawniały sprzedawcę do skorzystania z preferencyjnej stawki podatku, brak zaś któregokolwiek elementu tego oświadczenia skutkowało zastosowaniem sankcyjnej stawki podatkowej.

Nie ma wątpliwości, iż obowiązujące wówczas przepisy rozporządzania (a od 24 sierpnia 2005 roku – ustawy) cechowały się nadmiernym fiskalizmem, ponieważ nakładały one na podatnika podatek akcyzowy o charakterze sankcyjnym z powodu nierzetelności (bezprawnego działania) jego kontrahenta.

Pozostaje wyrazić nadzieję, iż Trybunał Konstytucyjny wyeliminuje te przepisy z porządku prawnego wydając stosowny wyrok, a nie wyda tzw. wyrok pozornie zakresowy interpretacyjne pozostawiając pole do wykładni organom podatkowym. Przypomnijmy, iż są to wyroki o zgodności z Konstytucją, które kontrolowany przepis prawny uznają za zgodny z wzorcem kontrolnym, ale pod warunkiem określonego – wskazanego w sentencji takiego orzeczenia – rozumienia tego przepisu.