Wpisy dla tagu: odsetki w 2016 roku

Odsetki po zmianach – uporządkowanie systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym

Celem ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych od początku było przede wszystkim przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Cel ten jak do tej pory nie został jednak zrealizowany. Odsetki ustawowe stosowane są we wszystkich tych przypadkach, w których strony nie ustaliły odsetek umownych bądź nie istnieje możliwość naliczania wyższych odsetek na podstawie ustawy o transakcjach handlowych (art. […]