Pani Anna Kubis wygrała w NSA

Uprzejmie informujemy, iż nasza kancelaria skutecznie reprezentowała bohaterkę programu “Państwo w Państwie”, panią Annę Kubis. W dniu 29 listopada 2011 roku, Naczelny Sąd Administracyjny przesądził, iż spór z Ministrem Finansów o definicję odmierzacza paliw płynnych wygrała Podatniczka z małej miejscowości w województwie wielkopolskim, Krzycko Wielkie. NSA zgodnie z oczekiwaniami oddaliło skargę kasacyjną MF od wyroku WSA w Poznaniu, którym uchylono jego interpretację przepisów ustawy o podatku akcyzowym. W pisemnym uzasadnieniu podkreślono, iż Podatnik ubiegający się o pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego musi mieć – jak w niniejszym przypadku, gdy Minister z urzędu zmienił interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, określając w sposób negatywny, iż dane urzadzenie po prostu nie jest odmierzaczem – możliwość racjonalnego wyboru i pewność że postępuje zgodnie z prawem. Zasakrżona interpretacja nie spełniała wymogów zarówno pozytywnych (co jest odmierzaczem) jak i negatywnych (co nie jest odmierzaczem) pozostawiając niepewność podatnikowi co do jego wyboru. W/w wyrok, w zakresie wymagań, co do treści indywidualnej iterpretacji prawa podatkowego, wpisuje się w utrwaloną linię orzeczniczą sądów administracyjnych i zasługuje na pełne uznanie, sygn. akt I GSK 616/10.