“Pustych” faktur nie skorygujesz – niekorzystny wyrok NSA

Sprawa dotyczyła Spółki, która wystawiła, jak ustalił fiskus, puste faktury w myśl art. 108 ust. 1 ustawy o VAT (ujawniono proceder podczas kontroli u jej kontrahenta). W rezultacie zgodnie z ustaleniami kontroli, kontrahent skorygował podatek naliczony z ww. faktur.

Równocześnie, Spółka jako sprzedawca wstawiła faktury korygujące do ww. pustych faktur i złożyła korektę deklaracji VAT. Fiskus odmówił jednak uznania korekty za skuteczną, stwierdzając, iż Spółce nie przysługuje prawo do korekty pustych faktur.

W ostateczności sprawa trafiła do WSA w Szczecinie oraz NSA, które oddaliły skargę oraz skargę kasacyjną Spółki. W wydanym wyroku (sygn. akt I FSK 2015/14) NSA stwierdził, iż art. 108 ust. 1 ustawy o VAT ma charakter sankcyjny i powinien być stosowany, gdy doszło do wystawienia pustej faktury, jeśli w stosownym czasie podatnik nie wyeliminował ryzyka narażenia na uszczuplenie budżetu. NSA przypomniał także, iż unijna zasada „neutralność VAT” nie może być wykorzystywana w celu nadużycia prawa.

Art. 108 ust 1 ustawy o VAT to przepis sankcyjny, który wprowadza obowiązek zapłaty podatku w przypadku faktury, w której go wykazano. Innymi słowy kreuje obowiązek zapłaty podatku z faktury w oderwaniu od obowiązku i zobowiązania – samo wystawienie faktury, generuje obowiązek zapłaty podatku.