Odwołana rozprawa Trybunału Konstytucyjnego ws. podatku od nieujawnionych przychodów

Jak podano na stronie Trybunału Konstytucyjnego, rozprawa planowana na dzień 8 lipca br. ws. pytania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, dotyczącego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów, nie odbędzie się. Termin rozprawy został bowiem odwołany.

Przypomnijmy, iż w wyroku z 18 lipca 2013 r. (SK 18/09) Trybunał uznał za niekonstytucyjny przepis art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2006 roku. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim uzasadniając zadane pytanie stwierdził, że w jego ocenie przepis ten w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 roku. dotykają konstrukcyjne mankamenty identyczne z uznanymi przez Trybunał za podstawę uznania tego przepisu w brzmieniu wcześniejszym za sprzeczny z Konstytucją RP. Wątpliwości WSA w Gorzowie są jak najbardziej uzasadnione – przepis bowiem – w zasadzie się, nie zmienił po 1 stycznia 2007 roku (aż do chwili obecnej).

Jeżeli Trybunał Konstytucyjny uzna ten przepis za niekonstytucyjny także w odniesieniu do późniejszego okresu, podatnicy, którzy zapłacili zryczałtowany, 75-proc. podatek od nieujawnionych dochodów będą mogli składać wnioski o wznowienie postępowania aby zapłacony podatek odzyskać.

źródło: www.trybunal.gov.pl,