Sposoby rozliczeń

Podstawowymi formami wynagrodzenia za świadczoną przez nas pomoc prawną, są:

  • rozlicznie miesięczne – ryczałtowo-godzinowe, którego wysokość jest uzależniona od zakresu pomocy prawnej zlecanej przez Klienta
  • rozliczenie godzinowe
  • uzgodnione wynagrodzenie w konkretnych sprawach, zlecanych przez Klienta
  • wynagrodzenie success fee uzgadniane indywidualnie
    w formie tzw. „premii za wynik sprawy”