Sprawy spadkowe

W ramach tej specjalizacji Kancelaria doradza i prowadzi postępowania o: stwierdzenie nabycia praw do spadku, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, unieważnienie testamentu lub darowizny, umowny i sądowy dział spadku. Nadto doradztwo w zakresie prawidłowego sporządzenia testamentu m.in. z uwzględnieniem wydziedziczenia.