Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Opublikowano kolejne ustawy ratyfikacyjne dotyczące umów podatkowych: z Bermudami, Kajmanami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

Polska podpisuje (i będzie podpisywać, gdyż taki panuje trend w Unii Europejskiej) coraz więcej umów podatkowych z krajami stosującymi wg. terminologii oficjalnej „szkodliwą konkurencję podatkową” – czyli tzw. rajami podatkowymi. Renegocjowane są też wcześniej podpisane umowy. Jednym z celów jest zawarcie w umowach podatkowych pełnej klauzuli wymiany informacji.

W Dzienniku Ustaw zostały opublikowane ustawy o ratyfikacji umów o wymianie informacji w sprawach podatkowych pomiędzy Polską a Bermudami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1110), Kajmanami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1108) i Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 1082) oraz ustawa o ratyfikacji protokołu między Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi zmieniającego umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1109).

Protokół podpisany pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi modyfikuje m.in. regulacje dotyczące wynagrodzeń dyrektorów, wprowadza klauzulę nieruchomościową oraz zmienia sposób unikania podwójnego opodatkowania poprzez zastąpienie metody wyłączenia z progresji metodą odliczania proporcjonalnego. Natomiast umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych pomiędzy Polską a Bermudami, Kajmanami i Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi umożliwiają m.in. wymianę dwustronnych informacji pomiędzy bankami i innymi instytucjami finansowymi oraz przekazanie na wniosek strony informacji dotyczących np. wymiaru i poboru podatku czy dochodzenia w sprawach podatkowych.

Przypominam, iż wcześniej tj. od 1 stycznia 2013 r. zmieniła się część regulacji dotyczących unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską i Cyprem. Do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r. mają bowiem zastosowanie zmiany umowy między Polską a Cyprem (sporządzonej w Warszawie 4 czerwca 1992 r.) w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, wynikające z protokołu podpisanego w Nikozji 22 marca 2012 r. (choć protokół wszedł w życie w dniu 9 listopada 2013 r, po wymianie not przez Umawiające strony.)