TSUE: Nieużywanie auta nie zwalnia z wykupienia polisy OC

Właściciel pojazdu, który nie został oficjalnie wycofany z ruchu, musi wykupić ubezpieczenie OC. Z tego obowiązku nie zwalnia fakt, że auto jest nieużywane i stoi na prywatnym podwórku. Gdy ktoś inny urządzi nim przejażdżkę i spowoduje szkody, brak OC oznacza poważane kłopoty. Tak wynika z najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 4 września 2018 r., w sprawie C-80/17.

TSUE orzekł, że zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe, gdy dany pojazd jest w dalszym ciągu zarejestrowany w państwie członkowskim i jest zdolny do jazdy.

Ponadto TSUE uznał też, że państwa członkowskie mogą przewidzieć, że instytucja odszkodowawcza ma prawo wystąpić z roszczeniem nie tylko przeciwko osobom odpowiedzialnym za spowodowanie wypadku, ale również przeciwko tym, które uchybiły obowiązkowi zawarcia umowy ubezpieczenia OC, nawet jeśli nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej za wypadek, w ramach którego wystąpiły te szkody.