Wpisy dla tagu: zmiany w akcyzie

Zmiany w akcyzie (od 1 stycznia 2016 roku)

W dniu 28 września 2015 roku została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1479), wprowadzająca od 1 stycznia 2016 r. ułatwienia dotyczące podatku akcyzowego. Celem Nowelizacji jest uproszczenie szeregu przepisów akcyzowych, zniesienie bądź ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych […]

Uchwalono tzw. czwartą ustawę deregulacyjną

W dniu 27 listopada 2014 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662). Zmiany, idące generalnie w dobrym kierunku, dotyczą 31 ustaw ważnych z punktu widzenia przedsiębiorcy. Co ważne, powinny one ułatwić – zgodnie z zamierzeniami Ustawodawcy – prowadzenie działalności gospodarczej […]