Wpisy dla tagu: zmiany prawa

Zmiany w podatku VAT

W dniu 4 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 605) została opublikowana ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Od dnia 1 lipca 2015 wchodzą w życie regulacje dotyczące m.in.: – rozszerzenia stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia poprzez objęcie tym […]

Założenia nowej Ordynacji podatkowej

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego przedstawiła kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej. Do najważniejszych założeń należą m.in.: – wprowadzenie nowych, niewładczych form działania organów podatkowych m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zawierania porozumień pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, wprowadzenie mediacji podatkowej; – wydłużenie terminów na wniesienie odwołania i zażalenia (odpowiednio do 30 i 14 dni); – zmiany terminów […]