Wpisy dla tagu: wyroki TK

Z wokandy Trybunału Konstytucyjnego

I. (konieczność informowania podejrzanego i jego obrońcy o terminie posiedzenia) W dniu 27 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, K 5/14, dotyczący braku w przepisach procedury karnej rozwiązań gwarantujących osobie, w stosunku do której stosowane są środki przymusu, lub jej obrońcy prawa do wzięcia udziału w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na postanowienie w przedmiocie […]