Wpisy dla tagu: wyrok

Uzyskane podstępnie nagranie może być dowodem w sprawie cywilnej

Nie stanowi naruszenia przepisów postępowania odmowa przeprowadzenia dowodu z nagrania dźwiękowego stanowiącego zapis spotkania, uzyskanego wbrew woli i bez wiedzy jego uczestników, jeżeli wnioskodawca nie wykaże jednocześnie jego autentyczności – orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 2.03.2017 r., sygn. akt I ACa 1021/16. W piśmiennictwie podaje się, że dowodem w procesie cywilnym […]

Czy bezskuteczne podżeganie do pomocy w przestępstwie będzie jeszcze karalne?

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie bardzo kontrowersyjną i budzącą w doktrynie spory kwestię karania za bezskuteczne namawianie do udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstwa. W dniu 17 lipca 2014 roku zostanie rozpoznana skarga konstytucyjna dotyczącą zgodności art. 13 § 1 i art. 18 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny z art. 2, […]