Wpisy dla tagu: wyrok Trybunału

Z wokandy Trybunału w Strasburgu

1. Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 12 stycznia 2016 roku uznał, iż nieobecność obrońcy w czasie pierwszego przesłuchania przez policję w postępowaniu przygotowawczym sprawiła, iż całe postępowanie karne odbyło się z naruszeniem zasad rzetelnego procesu ( art. 6 ust. 1 i ust. 3 lit. c) Konwencji). Trybunał wskazał w szczególności, iż pomoc obrońcy […]

Jeśli polski system wymiaru sprawiedliwości zawiedzie…

Zdarzają się w naszym kraju przypadki, w którym, szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości nie spełnia pokładanych w nim nadziei, jest niewydolny, zaś wydane rozstrzygnięcia są niesatysakcjonujące. W sprawach indywidualnych, zarówno osób fizycznych jak i prawnych (oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej) pojawia się możliwość weryfikacji takich ostatecznych rozstrzygnięć przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, dalej […]

Polska po raz kolejny przegrała w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 6 listopada 2014 roku stwierdził, iż Polska naruszyła prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego ze względu na zbyt długie i niewystarczająco uzasadnione stosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu karnym (wyroku Trybunału z 6 listopada 2014 r. w sprawie nr 9916/13, Mierzejewski przeciwko Polsce). Sprawa dotyczyła Polaka, który w 2010 […]