Wpisy dla tagu: wyrok ETS

Co robić po przegranej sprawie…. jak się okazuje nie wszystko stracone.

Podatnicy, którzy przegrali sprawę podatkową przed sądem administracyjnym mogą wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania podatkowego po uzyskaniu korzystnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dalej „TSUE” (poprzednio ETS) względnie korzystnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dalej „ETPCz”. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi daje podstawy do wznowienia postępowania po wyroku ETPCz (od 10.04.2010 r.), bowiem […]