Wpisy dla tagu: ubezpieczenie

Likwidacja szkody – koszty prywatnej opinii

Jeżeli sporządzenie prywatnej opinii jest niezbędne do uzyskania rzetelnie wyliczonego odszkodowania, to ubezpieczyciel pokrywa koszty jej przygotowania. Poszkodowany więc odzyska wydane na nią pieniądze. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 2 września 2019r., sygn. III CZP 99/18. Pytanie rzecznika finansowego do Sądu Najwyższego brzmiało: czy w świetle art. 34 ust. 1 w związku z […]

Odpowiedzialność odszkodowawcza – wybrane orzecznictwo SN

1. Sąd, podzielając zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, odnosi się do żądania pozwu i odpowiednio zmniejsza zasądzone zadośćuczynienie, obowiązany jest jednak uwzględnić ograniczenie roszczenia z tej przyczyny, wskazane w podstawie faktycznej powództwa (uchwała SN z 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CZP 105/18). Co ciekawe w sprawie wystąpił interesujący problemem zakresu stosowania […]