Wpisy dla tagu: publikacja wyroku TK

Opublikowano

W dniu 15 lutego 2015 roku w dzienniku Ustaw pod pozycją 235 opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2015 r. sygn. akt SK 14/12. Przypomnijmy, iż w przedmiotowym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 6 ust. 5 w związku z § 5 pkt 1, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r., oraz […]