Wpisy dla tagu: prawo karne

Surowsze kary dla sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu

W dniu 17.05.2017 r. opublikowano ustawę z 23.03.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 966), która przewiduje surowsze kary dla sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w ruchu lądowym oraz wydłużenie okresu przedawnienia karalności wykroczeń. Ustawa ta zarówno wprowadza zmiany w zakresie prawa karnego materialnego, jak i modyfikuje unormowania karnoprocesowe […]

Włochy: 100 EUR łapówki od pijanego kierowcy to nie korupcja

Zaoferowanie 100 euro łapówki przez kierowcę policjantowi po to, by nie wystawiał mandatu za jazdę pod wpływem alkoholu nie jest korupcją- orzekł włoski Sąd Najwyższy. Uznał, że kwota ta nie jest wystarczająco „poważna”. Według włoskich sędziów, których orzeczenie cytują media, postępowania kierowcy nie można uznać za karalne, jeśli zaproponowana suma nie jest wysoka, a ponadto […]

Zmiany w prawie karnym – zatrzymanie prawa jazdy (nowe zasady)

W dniu 17 kwietnia 2015 roku opublikowano nowelizację Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 541). Oznacza to, że 17 maja wejdą w życie przepisy, zgodnie z którymi kierowcy, przekraczający dozwoloną prędkość o minimum 50 km/h w obszarze zabudowanym, stracą prawo jazdy na trzy miesiące. Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom, którzy przekroczą dozwoloną […]

Czy bezskuteczne podżeganie do pomocy w przestępstwie będzie jeszcze karalne?

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie bardzo kontrowersyjną i budzącą w doktrynie spory kwestię karania za bezskuteczne namawianie do udzielenia pomocy w popełnieniu przestępstwa. W dniu 17 lipca 2014 roku zostanie rozpoznana skarga konstytucyjna dotyczącą zgodności art. 13 § 1 i art. 18 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny z art. 2, […]