Wpisy dla tagu: pozbawienie wolności

Zakaz wstecznego stosowania wobec oskarżonego kary nieznanej ustawie – wyrok TK

W dniu 12 maja 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne K. N., T. P., K. S. dotyczące nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego (surowsza kara zastępcza niż w orzeczeniach zapadłych pod rządami poprzedniej ustawy). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 10 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 30 ustawy z 16 września 2011 r. […]