Wpisy dla tagu: postępowanie cywilne

Postanowienie dowodowe sądu w procesie cywilnym

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje wymogi formalne postanowienia dowodowego. Powszechny w orzecznictwie jest jednak pogląd, w myśl którego przeprowadzenie przez sąd dowodu bez wydania postanowienia dowodowego nie stanowi w zasadzie uchybienia procesowego mogącego mieć wpływ na wynik sprawy – wskazał Sąd Najwyższy w postanowienie z 19.01.2017 r., sygn. akt II CSK 459/15. W orzecznictwie sądów za […]

Uzyskane podstępnie nagranie może być dowodem w sprawie cywilnej

Nie stanowi naruszenia przepisów postępowania odmowa przeprowadzenia dowodu z nagrania dźwiękowego stanowiącego zapis spotkania, uzyskanego wbrew woli i bez wiedzy jego uczestników, jeżeli wnioskodawca nie wykaże jednocześnie jego autentyczności – orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 2.03.2017 r., sygn. akt I ACa 1021/16. W piśmiennictwie podaje się, że dowodem w procesie cywilnym […]