Wpisy dla tagu: postanowienie SN

Postanowienie dowodowe sądu w procesie cywilnym

Kodeks postępowania cywilnego przewiduje wymogi formalne postanowienia dowodowego. Powszechny w orzecznictwie jest jednak pogląd, w myśl którego przeprowadzenie przez sąd dowodu bez wydania postanowienia dowodowego nie stanowi w zasadzie uchybienia procesowego mogącego mieć wpływ na wynik sprawy – wskazał Sąd Najwyższy w postanowienie z 19.01.2017 r., sygn. akt II CSK 459/15. W orzecznictwie sądów za […]