Wpisy dla tagu: pomoc de minimis

Zmiany w ubieganiu się o pomoc “de minimis”

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe unijne rozporządzenie Komisji regulujące udzielanie pomocy de minimis na ogólnych warunkach (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). W związku z tym, konieczne było wprowadzenie nowego formularza informacji […]