Wpisy dla tagu: podsłuch

Uzyskane podstępnie nagranie może być dowodem w sprawie cywilnej

Nie stanowi naruszenia przepisów postępowania odmowa przeprowadzenia dowodu z nagrania dźwiękowego stanowiącego zapis spotkania, uzyskanego wbrew woli i bez wiedzy jego uczestników, jeżeli wnioskodawca nie wykaże jednocześnie jego autentyczności – orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 2.03.2017 r., sygn. akt I ACa 1021/16. W piśmiennictwie podaje się, że dowodem w procesie cywilnym […]

Dowody z nagranych rozmów utrwalone na płycie CD w postępowaniu cywilnym

Sąd Apelacyjny w Łodzi w wyroku z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie I ACa 1705/14, LEX nr 1733721, wskazał, że nagrana rozmowa może być dopuszczona w postępowaniu sądowym jako dowód. Bez względu na to jednak należy pamiętać, że wartość takiego dowodu jest dyskusyjna w kontekście zasady bezpośredniości procesu cywilnego. Zgodnie z art. 308 […]

Podsłuch w orzecznictwie ETPCz

Europejski Trybunał Praw Człowieka dalej „ETPCz” w wyroku z 15 stycznia 2015 roku uznał, iż niewystarczające uzasadnienie nakazu sądowego o niejawnej kontroli rozmów telefonicznych skarżącego naruszyło jego prawo do poszanowania życia prywatnego. Tak wynika z wyroku Trybunału z 15 stycznia 2015 r. w sprawie nr 68955/11, Dragojević przeciwko Chorwacji. Skargę do Trybunału wniósł mieszkaniec Chorwacji, […]