Wpisy dla tagu: podatek VAT

Zmiany w podatku VAT 2014 – wybrane kwestie

Od 1 stycznia 2014 roku zaczną obowiązywać przepisy zmieniające istotnie ustawę o podatku od towarów i usług. Zmianie ulegną dotychczasowe regulacje dotyczące tak fundamentalnych kwestii, jak:   – moment powstania obowiązku podatkowego (Zniknie termin 7 dni na wystawienie faktury, który był jednocześnie momentem powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą wykonania usługi, bądź […]

O solidarnej odpowiedzialności podatników – zmiany w o.p. i ustawie o podatku VAT

W dniu 5 września 2013 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1027) nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej i innych ustaw – dotycząca zmian w zasadach opodatkowania obrotu tzw. towarami wrażliwymi.  Z założenia ustawa miała dotyczy zwiększenia skuteczności przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, nadużyć w podatku od towarów i usług w […]