Wpisy dla tagu: podatek akcyzowy

Polska akcyza na oleje smarowe zgodna z prawem unijnym – niekorzystny wyrok TSUE

W dniu 12 lutego 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-349/13 (Oil Trading Poland sp. z o.o.) dotyczący opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów smarowych przeznaczonych na cele inne niż napędowe i grzewcze. Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się sprzedażą olejów smarowych, które nabywane są i przewożone do Polski z innych państw członkowskich UE. […]

Przepisy rozporządzenia MF niekonstytucyjne!

Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby trzecie – nabywców oleju opałowego, w przypadku, gdy nie miał on świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierające nieprawdziwe dane – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. W dniu 23 września 2014 r. a następnie w dniu 12 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę […]

Oleje smarowe a podatek akcyzowy

Opodatkowanie podatkiem akcyzowym olejów smarowych wykorzystywanych w inny sposób niż paliwa silnikowe lub grzewcze budziły wątpliwości i rozbieżności w orzecznictwie sądowo-administracyjnym, przy czym w zasadzie nie kwestionowano dotychczas poglądu wynikającego ze stosowania przepisów obu dyrektyw energetycznej i horyzontalnej (odpowiednio Dyrektywa Rady 2003/96/WE z 27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów […]