Wpisy dla tagu: P 50/11

TSUE (poprzednio ETS) rozstrzygnie, czy kwestie formalne mogą skutkować wyższą akcyzą na oleje opałowe

W dniu 4 czerwca 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniami prejudycjalnymi dotyczącym dotyczące wykładni przepisów prawa unijnego, a dokładnie: opodatkowania podatkiem akcyzowym olejów opałowych (sygn. akt I SA/Wr 562/14). TSUE ma rozstrzygnąć: 1. czy art. 5 w zw. z art. 2 ust. 3 i […]