Wpisy dla tagu: ordynacja podatkowa

In dubio pro tributario

W dniu 5 sierpnia 2015 roku, w ostatnim dniu urzędowania, Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą do Ordynacji podatkowej klauzulę in dubio pro tributario, zgodnie z pierwotną wersją nowelizacji przygotowaną przez Prezydenta.

Założenia nowej Ordynacji podatkowej

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego przedstawiła kierunkowe założenia nowej Ordynacji podatkowej. Do najważniejszych założeń należą m.in.: – wprowadzenie nowych, niewładczych form działania organów podatkowych m.in. poprzez wprowadzenie możliwości zawierania porozumień pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym, wprowadzenie mediacji podatkowej; – wydłużenie terminów na wniesienie odwołania i zażalenia (odpowiednio do 30 i 14 dni); – zmiany terminów […]