Wpisy dla tagu: ordynacja podatkowa zmiany

Zmiany w ordynacji podatkowej

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1649) wprowadza ponad 170 nowych rozwiązań. Istotne zmiany obejmują m.in. należności traktowane według ordynacji podatkowej na równi z zaległością podatkową, a także instytucję zwrotu nadpłaty oraz sposób naliczania i wysokość odsetek za zwłokę. Od […]