Wpisy dla tagu: optymalizacja podatkowa

Koniec optymalizacji

W dniu 16 listopada 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt I FPS 6/15, podjął – niekorzystną dla podatników – uchwałę dotyczącą przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia. W wydanej uchwale siedmioosobowy skład NSA odpowiedział twierdząco na pytanie “czy przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie […]