Wpisy dla tagu: obrońca z urzędu

Odmowa wyznaczenia obrońcy z urzędu (lub jego cofnięcie) będzie podlegało weryfikacji sądowej

Brak sądowej kontroli zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który złożył wniosek w trybie art. 78 § 1 k.p.k. oraz nieuwzględnienie możliwości zaskarżenia postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu są niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w dniu 8 października 2013 r., sygn. akt K 30/11.  Dotychczas było tak, […]