Wpisy dla tagu: nowelizacja k.p.c.

Zmiany w k.p.c. oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W dniu 8 lipca 2015 roku ogłoszono nowelizację ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W myśl nowego przepisu sąd z urzędu będzie zwracał stronie połowę uiszczonej opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowe. Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o […]