Wpisy dla tagu: niekorzystny wyrok NSA

Organy podatkowe nie wydadzą interpretacji w sprawie dochowania należytej staranności

Aktualnie w postępowaniach podatkowych bardzo ważną rolę zaczyna odgrywać pojęcie “dochowanie należytej staranności” przez podatnika w toku prowadzonej działalności gospodarczej. Nic dziwnego, iż w dobie zaostrzania odpowiedzialności podatkowej i rozciągania jej zakresu na uczciwych podatników budzą duże emocje. Sprawa dotyczyła Spółki, która spółce zależnej sprzedaje składniki potrzebne do produkcji złota inwestycyjnego, po czym też je […]

Koniec optymalizacji

W dniu 16 listopada 2015 roku Naczelny Sąd Administracyjny, sygn. akt I FPS 6/15, podjął – niekorzystną dla podatników – uchwałę dotyczącą przekazania nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie przez spółkę jego udziałów w celu ich umorzenia. W wydanej uchwale siedmioosobowy skład NSA odpowiedział twierdząco na pytanie “czy przekazanie nieruchomości wspólnikowi w zamian za nabycie […]