Wpisy dla tagu: nadpłata podatku

Odsetki od nadpłaconego podatku

Jak wiadomo ustawa Ordynacja podatkowa (dalej jako o.p.) określa w sposób bardzo zwięzły kiedy podatnik ma zapłacić odsetki od zaległości podatkowej. Przypomnijmy, iż zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności (art 51 par 1 o.p.). Natomiast termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (art 47 par 1 […]