Wpisy dla tagu: miarkowanie

Przyczynienie się do wypadku – przyczyną zmniejszenia zadośćuczynienia

Nieostrożne przechodzenie przez jezdnię oznacza przyczynienie się do wypadku – tak uznał Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 6.12.2017 r., I ACa 482/17, LEX nr 2439557. Jeśli biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych ustali, że pieszy nie zachował szczególnej ostrożności w trakcie przekroczenia jezdni w miejscu do tego nieprzeznaczonym oraz nie ustąpił pierwszeństwa pojazdu […]

Kara umowna w orzecznictwie Sądu Apelacyjnego

W wyroku z 19.10.2017 r., V ACa 147/17, LEX nr 2402441, Sąd Apelacyjny w Warszawie zmieniając wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, podwyższył karę umowną z 2000 zł do 5000 zł, przyjmując, iż obniżenie przez sąd wysokości kary umownej do wartości symbolicznej jest niedopuszczalne, gdyż prowadzi do zniweczenia celu, jakiemu ze swej istoty ma służyć ta […]