Wpisy dla tagu: likwidacja BTE

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE)

W dniu 9 października 2015 roku Sejm znowelizował Prawo bankowe, likwidując BTE. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, po rozpatrzeniu poprawek Senatu czeka aktualnie na podpis Prezydenta. Zmiana prawa to realizacja werdyktu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku, sygn. akt P 45/12. […]