Wpisy dla tagu: kredyt we frankach

TSUE ws. frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października 2019 roku wydał wyrok w sprawie sporu o kredyt indeksowany kursem CHF Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank (sprawa  C-260/18). Wyrok jes zdecydowanie korzystny dla kredytobiorców. TSUE uznał, iż sąd krajowy nie może samodzielnie uzupełnić luki w umowie po wyeliminowaniu z niej niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej, nieuczciwe warunki dotyczące różnic kursowych nie mogą być […]

Korzystne wyroki TSUE a unieważnienie umów o kredyt w CHF

Jeżeli bank nie poinformował kredytobiorcy o skali ewentualnych wahań kursu walutowego w całym okresie obowiązywania umowy o kredyt we frankach, to umowa może okazać się nieważna, a kredytobiorca w niektórych przypadkach nie będzie musiał zwracać bankowi kwoty kredytu – takie wnioski wynikają z wyroku TSUE z 20 września 2017 roku w sprawie C-186/16 Andriciuc i […]