Wpisy dla tagu: korzystny wyrok

Najbliższe osoby poszkodowanego mogą ubiegać się o zadośćuczynienie

W dniu 27 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 60/17, podjął uchwałę następującej treści: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Powyższa uchwała została podjęta w […]

Wymagalność roszczenia o zadośćuczynienie a odsetki

Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 14.06.2017 r., I ACa 43/17, wskazał, że w obecnym stanie prawnym odsetki za opóźnienie od przyznanego zadośćuczynienia należy zasądzać przy uwzględnieniu daty wezwania dłużnika do zapłaty, a nie zaś od daty wyrokowania. Zwrócić trzeba uwagę na fakt, iż do lat 80-tych XX wieku odsetki od zadośćuczynienia były przyznawane […]

Powtarzalna dostawa towarów dla jednego kontrahenta może być dostawą ciągłą (VAT)

Dobra wiadomości dla firm, które łączą z kontrahentami umowy na stałe dostawy czy usługi. Naczelny Sąd Administracyjny istotnie zmienił swoje podejście do pojęcia tzw. usług ciągłych w VAT. Uznał, że taką są nie tylko te świadczone bez przerwy. W dniu 11 kwietnia 2017 roku NSA wydał orzeczenie (sygn. akt I FSK 1104/15) dotyczące powstania obowiązku […]

Odsetki od nadpłaconego podatku

Jak wiadomo ustawa Ordynacja podatkowa (dalej jako o.p.) określa w sposób bardzo zwięzły kiedy podatnik ma zapłacić odsetki od zaległości podatkowej. Przypomnijmy, iż zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności (art 51 par 1 o.p.). Natomiast termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego (art 47 par 1 […]

Przepisy rozporządzenia MF niekonstytucyjne!

Podatnik nie może ponosić negatywnych konsekwencji składania fałszywych oświadczeń przez osoby trzecie – nabywców oleju opałowego, w przypadku, gdy nie miał on świadomości, że przyjmuje oświadczenie o przeznaczeniu oleju opałowego zawierające nieprawdziwe dane – stwierdził Trybunał Konstytucyjny. W dniu 23 września 2014 r. a następnie w dniu 12 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznawał skargę […]

Prawo karne a podatki. Ważny wyrok ETPC

Organy podatkowe muszą pamiętać o konieczności działania zgodnie z zasadami domniemania niewinności oraz poszanowania własności – wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) z 23 października 2014 roku. ETPCz podkreślił, że odpowiednie artykuły Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności mają zastosowanie również do procesu egzekwowania podatków. Trybunał wyraźnie zaznaczył, organy podatkowe są […]