Wpisy dla tagu: korzystny wyrok TSUE

TSUE ws. frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października 2019 roku wydał wyrok w sprawie sporu o kredyt indeksowany kursem CHF Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank (sprawa  C-260/18). Wyrok jes zdecydowanie korzystny dla kredytobiorców. TSUE uznał, iż sąd krajowy nie może samodzielnie uzupełnić luki w umowie po wyeliminowaniu z niej niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej, nieuczciwe warunki dotyczące różnic kursowych nie mogą być […]

Korzystne wyroki TSUE a unieważnienie umów o kredyt w CHF

Jeżeli bank nie poinformował kredytobiorcy o skali ewentualnych wahań kursu walutowego w całym okresie obowiązywania umowy o kredyt we frankach, to umowa może okazać się nieważna, a kredytobiorca w niektórych przypadkach nie będzie musiał zwracać bankowi kwoty kredytu – takie wnioski wynikają z wyroku TSUE z 20 września 2017 roku w sprawie C-186/16 Andriciuc i […]

Brak numeru identyfikacyjnego do celów podatku VAT na fakturze, nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

W dniu 15 września 2016 roku TSUE wydał korzystny wyrok w sprawie C-518/14 Senatex GmbH przeciwko Finanzamt Hannover-Nord (urzędem skarbowym dla Północnego Hanoweru, Niemcy) w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które nie zawierały numeru podatkowego wystawcy. Sprawa dotyczyła niemieckiej Spółki, której organy podatkowe odmówiły prawa do odliczenia VAT z uwagi na brak […]

Braki formalne faktury nie uzasadniają odmowy odliczenia VAT

W dniu 15 września 2016 roku TSUE wydał korzystny wyrok w sprawie C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA (zwaną dalej „Barlis”) przeciwko Autoridade Tributária e Aduaneira (administracją podatkową i celną, Portugalia) w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur nie zawierających wystarczających opisów. Spór dotyczył Spółki działającej w branży hotelarskiej, która […]

Przełomowy wyrok TSUE ws. olejów opałowych

W dniu 2 czerwca 2016 roku w sprawie C‑418/14 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska) postanowieniem z dnia 4 czerwca 2014 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 5 września 2014 r., w postępowaniu ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk […]

Korzystny wyrok TSUE

W dniu 22 października 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) wydał wyrok w sprawie PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek C-277/14 odnośnie traktowania nabywców towarów zakupionych od nieistniejących podatników. TSUE uznał, iż nabywca towaru działający w dobrej wierze nie może być pozbawiony odliczenia VAT przez działania nieuczciwego dostawcy. Sprawa dotyczyła […]