Wpisy dla tagu: korzystne zmiany w prawie

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE)

W dniu 9 października 2015 roku Sejm znowelizował Prawo bankowe, likwidując BTE. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, po rozpatrzeniu poprawek Senatu czeka aktualnie na podpis Prezydenta. Zmiana prawa to realizacja werdyktu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku, sygn. akt P 45/12. […]

In dubio pro tributario

W dniu 5 sierpnia 2015 roku, w ostatnim dniu urzędowania, Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą do Ordynacji podatkowej klauzulę in dubio pro tributario, zgodnie z pierwotną wersją nowelizacji przygotowaną przez Prezydenta.

Czwarta ustawa deregulacyjna w Sejmie

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki celem projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej jest wprowadzenie ponad 40 kolejnych ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych obowiązków biurokratycznych w prawie gospodarczym. Rada Ministrów przyjęła dokument 10 czerwca 2014 roku. Projekt jest kontynuacją trzech wcześniejszych inicjatyw o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano już łącznie […]