Wpisy dla tagu: KE

Informacja

Większość sprzedawców oleju napędowego grzewczego w kraju oczekuje na wynik wniosku złożonego w trybie prejudycjalnym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polska) w dniu 5 września 2014 r.– ROZ-ŚWIT Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Henryk Ciurko, Adam Pawłowski spółka jawna przeciwko Dyrektorowi Izby Celnej we Wrocławiu. Sprawa została zarejestrowana w Trybunale pod sygn. akt C-418/14 i na poniższej […]